Verejné obstarávanie

 

Názov zákazky:  Zmena formy poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej na komunitnú

Názov dokumentu Dátum Príloha

Súťažné podmienky

04.09.2018 stiahnuť

Projektová dokomentácia

04.09.2018 stiahnuť

Výkaz výmer

04.09.2018 stiahnuť