Každý človek má svoje hodnoty, ktoré sa v priebehu života menia a nachádzajú nový rozmer.
Snažíme sa byť dobrými spoločníkmi našim klientom, byť im tou správnou oporou sprevádzať ich
bez narúšania identity, chceme im porozumieť, preto načúvame a sme tolerantný.
Našim kľúčom ku správne poskytovanej sociálnej službe je zachovanie systému

hodnôt, teórie a praxe, ľuďmi

 


Na financovaní zariadenia sa spolupodieľa KSK

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktné údaje:

 

 

O nás:

Naše zariadenie je kombinovaným zariadením, ktoré poskytuje sociálne služby pre osoby ťažko zdravotne postihnuté a seniorov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a nachádzajú sa v ťažkej životnej situácii.

 

Poskytovaná sociálna služba:

  • Špecializované zariadenie - celoročne

  • Zariadenie Opatrovateľskej Služby – celoročne

  • Zariadenie pre seniorov - celoročne

  • Domov sociálnych služieb - celoročne

  • Denný stacionár – ambulantná forma / len počas dňa/

 

Zelená 275 a Zelená 54
079 01 Veľké Kapušany
 
Telefón: 056/638 33 44
 

056/638 25 14

E-mail: ddsucit@centrum.sk
WEB: http://www.sucit-no.ozm.sk/